Dworzec PKP Wrocław Główny

Wrocław, ul. Piłsudskiego 105
Termin realizacji:
2010-2012

Akademia Sztuk Pięknych

Wrocław, ul. R.Traugatta 19-21
Termin realizacji:
2010-2012

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY

Wrocław, ul. Racławicka 2/4
Termin realizacji:
2012-2013

Teatr Muzyczny CAPITOL

Wrocław, ul. Piłsudskiego 72
Termin realizacji:
2011-2013

Nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, dokumentacją projektową i Polskimi Normami...
szczegóły oferty »
Prowadzenie w imieniu Inwestora całego procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania…
szczegóły oferty »
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunki FIDIC lub zasady indywidualne ustalone przez Inwestora...
szczegóły oferty »
Pozyskiwanie oraz rozliczanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przy współpracy z wiodącymi instytucjami na rynku wrocławskim...
szczegóły oferty »