Przebudowa i rozbudowa Teatru Muzycznego „CAPITOL” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu

- w konsorcjum z „EKOCENTRUM” Wrocław

Powierzchnia zabudowy - 1708m2
Powierzchnia rozbudowy - 2701m2
Powierzchnia użytkowa budynku - 12.850m2
Kubatura budynku - 95.680m3
Wysokość zabudowy- 24m

Projektant : KKM Kozień Architekci ul. Wyspiańskiego 15/1; 30-035 Kraków 

Wykonawca : Warbud SA Region Południe Oddział we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław

Inwestor: Teatr Muzyczny „CAPITOL” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 72

Termin realizacji: 2011- 2013

Zobacz referencje