Budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności. Przy ul. R. Traugutta 19-21 we Wrocławiu.

Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie :
a) robót konstrukcyjno-budowlanych
b) robót sanitarnych
c) robót elektrycznych

Powierzchnia zabudowy - 2301,00m2
Powierzchnia użytkowa budynku - 12973m2
Kubatura budynku - 56564 m3
Wysokość zabudowy- 24,75m
Liczba kondygnacji - 7 nadziemnych, 1 podziemna

 

Projektant: Pracownia Architektury Głowacki Tomasz ul. Kraszewskiego 12/9 , 50-229 Wrocław 

Wykonawca: Hochtief Polska S.A. ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa Oddział w Poznaniu, Przedstawiciel we Wrocławiu

ul. Komandorska 6, 50-022 Wrocław

Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pl. Polski 3/4 , 50-156 Wrocław

Termin realizacji: 2010 - 2012

Zobacz referencje