Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie:

a) robót konserwatorskich
b) robót konstrukcyjno - budowlanych
c) nadzoru robót sanitarnych
d) nadzoru robót drogowych i mostowych
e) wyburzeń metodą wybuchową
f) obmiaru robót
g) kontroli jakości robót i procedur jakościowych 1. Powierzchnia zabudowy 8 450,26 m2

Powierzchnia całkowita: 26 384,63 m2
Powierzchnia użytkowa podstawowa – usługi 5 953,16 m2
Powierzchnia użytkowa podstawowa – biura 933,46 m2
Kubatura: 156 820 m3 /102 000,0 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych 4
Ilość kondygnacji podziemnych 1

 

Projektant: Grupa 5 Architekci spółka z o.o. 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 16  

Wykonawca: Konsorcjum – Lider: Budimex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40

Partner : Ferrovial Agroman S.A. Hiszpania, Campo de las Naciones, Ribera del Loina 42

Inwestor: PKP S.A. ul. Szczęśliwicka 62 Warszawa

Termin realizacji: 2010 - 2012

Zobacz referencje