Urząd Poczty ul. Unruga

- 860 m2 p.u.

Wykonawca: PB-P „MAT” Władysław Piszczałka ul. Trzemeska 8 Wrocław

Inwestor: DYREKCJA OKRĘGU POCZTY

Termin realizacji: 1995 – 1996

Zobacz referencje