Adaptacje pomieszczeń pod filię Banku Zachodniego we Wrocławiu ul. Hallera

- 650 m2 p.u.

Inwestor: BANK ZACHODNI S.A. we Wrocławiu

Termin realizacji: 1996

Zobacz referencje