Budynek Poczty Głównej we Wrocławiu ul. Krasińskiego rekonstrukcja elewacji

Wykonawca: PKZ Wrocław ul. Purkyniego 

Inwestor: DYREKCJA OKRĘGU POCZTY

Termin realizacji: 1996 – 1998