Budowa budynku biurowo - usługowego we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim, na skwerze Sybiraków

Powierzchnia zabudowy - 859,4m2
Powierzchnia użytkowa budynku - 5143,39m2
Kubatura budynku - 23820 m3
Wysokość zabudowy- 24,75m
Liczba kondygnacji - 4 nadziemnych, 1 podziemna
Miejsca garażowe - 42

Projektant: Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej „KWADRAT“ 52-430 Wrocław, ul. Trentowskiego 7 

Wykonawca: WPBP nr 2 „WROBIS” ul. Szewska 3, 50-053 Wrocław

Inwestor: „Plac Strzelecki spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

Termin realizacji: 2011-2013

Zobacz referencje