Budynek mieszkalno - usługowy ul. Jugosłowiańska

- 64 mieszkania
- 2.000 m2 usług

Projektant: mgr inż. arch. Halina Nowak 

Wykonawca: WPB ul. Grabiszyńska Wrocław

Inwestor: SM "CHEMIK"

Termin realizacji: 1990 - 1991