Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych związanych z gospodarką osadową na terenie oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

- Wydajność oczyszczalni - 15.600m3/dobę

- Powierzchnia terenu - 7,63 ha

Projektant: BIPROWOD Wrocław, ul. Brochowska 10 Wrocław 

Wykonawca: „Hydrobudowa 9” ul. Sienkiewicza 9 Poznań

Inwestor: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica ,ul. 11 listopada 17

Termin realizacji: 2005

Zobacz referencje