Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kobyla Głowa gmina Ciepłowody z programu UE SAPARD w procedurze FIDIC na kwotę 1.000.000,00 zł

- 1.132,0 mb

Inwestor: URZĄD GMINY CIEPŁOWODY

Termin realizacji: 2004