Przebudowa budynku hali produkcyjnej WC na terenie VOLVO Polska spółka z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu i zmianą infrastruktury technicznej przy ul. Mydlanej 2, Wrocław

Powierzchnia użytkowa - 10.333,00 m2

Powierzchnia zabudowy - 15.140,00 m2

Kubatura budynku - 14.750,00 m3

Projektant: GrupaZ spółka z o.o., ul. K.Bartla 4/1, Wrocław

Wykonawca: Impel Tech Solutions "Company" Sp. z o.o. Sp. K.,  Wrocław

Inwestor: VOLVO Polska Spółka z o.o., ul. Mydlana 2, Wrocław

Termin realizacji: 2017