Budynek usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II - ul. Legnicka 57,59 we Wrocławiu

Powierzchnia całkowita: zadanie B i C                 - 54.350,00 m2

Kubatura budynku części nadziemne                   - 88.244,00 m3

Powierzchnia użytkowa mieszkań, handlu i usług - 29.000,00 m2

w tym powierzchnia mieszkalna                         -  19.500,00 m2

Miejsca parkingowe - 3 poziomy

Projektant: Pracownia Projektowa "Budotechnika" ul. Jagiellończyka 1/3b, 50-240 Wrocław

Wykonawca: Wrocławskie Centrum Inwestycyjne sp. z o.o. S-ka

                      ul.Wybrzeże L. Pasteura 18/1E, Wrocław

Inwestor: Popowice Development spółka z o.o. 54-203 Wrocław ul. Legnicka 57

Termin realizacji: 2017-2020