Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, Wrocław ul. Pałucka , ul. Dzielna, obręb Kozanów – etap II

Powierzchnia zabudowy - 574,1m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 2028,0m2
Kubatura budynku - 9837,9 m3
Wysokość zabudowy- 25m
Garaże - 20 miejsc
Liczba kondygnacji nadziemnych - 5
Liczba mieszkań - 40

Projektant: Studio AR-5 spółka z o.o. ul. Gwaździsta 59-61 Wrocław

Wykonawca: Termic Przesiębiorstwo Remontowo-Budowlane s.c. ul. Kolista 4, Wrocław

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOZANÓW IV” ul. Pałucka 71 54-152 Wrocław

Termin realizacji: 2011 - 2012