Wielorodzinny plombowy budynek mieszkalny z usługami w parterze Wrocław, ul. Łowiecka 5-7

Powierzchnia całkowita - 2599,00m2
Powierzchnia zabudowy - 295,82m2
Powierzchnia użytkowa budynku - 1755,45m2
Kubatura budynku - 8002,8m3
Liczba kondygnacji - 5
Miejsca garażowe - 27

Projektant: Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej „KWADRAT“, 52-430 Wrocław, ul. Trentowskiego 7 , Andrzej Skowroński 

Wykonawca: WPBP nr 2 „WROBIS” ul. Szewska 3, 50-053 Wrocław

Inwestor: Polskie Towarzystwo Finansowe sp. z o.o. ul. Godebskiego 2a, 02-912 Warszawa

Termin realizacji: 2012 - 2014