Uzbrojenie ulicy Objazdowej: sieć wod.-kan. i deszczowa

- Sieć wodociągowa - 549 mb
- Sieć kanalizacyjno – sanitarna - 488 mb
- Sieć kanalizacyjno- deszczowa - 536 mb
- Powierzchnia drogi - 3.142 m2
- Powierzchnia chodnika - 1.600 m2
- Parkingi - 169 m2

Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WROCŁAWSKI DOM” ul. Grudziądzka 91a Wrocław

Termin realizacji: 2002 – 2004