Hala magazynowo-biurowa dla TIM S.A.

- 4.600 m2 p.u.

Wykonawca: WPBP Nr 1 „Jedynka Wrocławska” ul. G. Zapolskiej 1 Wrocław

Inwestor: TIM SA

Termin realizacji: 1999

Zobacz referencje