Hala magazynowa z częścią socjalno-biurową wrazz obiektami inrastruktury technicznej we Wróblowicachk/Wrocławia - dz. 4/192

Inwestor: