Budowa Zakładu „Vogelsang” spółka z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Rzeplinie - Gmina Żórawina

Powierzchnia zabudowy - 996,80 m2

Kubatura budynku - 7960,00m3

Powierzchnia całkowita - 1203,60 m2

Liczba kondygnacji - 1 kondygnacja


Projektant: Pracownia Architektury i Obsługi Inwestycyjnej „Kwadrat”
ul. Trentowskiego 7 , 52-430 Wrocław

Wykonawca: AWBUD S.A. Biuro Regionu Zachodniego ul. Życzliwa 17,
53-030 Wrocław

Inwestor: VOGELSANG Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław

Termin realizacji: 2016-2017